+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

18 czerwca 2024 roku był wyjątkowo ważnym dniem dla naszej Spółdzielni. W tym dniu odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim. W spotkaniu uczestniczyli Delegaci, zaproszeni Goście, Zarząd oraz Pracownicy.

 Podczas zebrania podsumowano miniony rok, omówiono zrealizowane inwestycje oraz przedstawiono plan dalszego rozwoju Spółdzielni. Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w 2023 roku.

 Przedstawiciele OSM w Kosowie Lackim jednogłośnie przyznali absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Minarczukowi, co jest wielkim wyrazem zaufania i uznania dla jego pracy. Serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi!