+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

Trochę historii

Historia firmy

Rolnicy zamieszkujący gminę Kosów na ogólnym zebraniu w dniu 25 października 1926 roku utworzyli Spółdzielnię Mleczarską z odpowiedzialnością ograniczoną w Kosowie Lackim.

Członkowie Zarządu Stanisław Waszewski i Józef Krysiak, działając w imieniu i na rzecz tejże Spółdzielni Mleczarskiej na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni z dnia 27 lutego 1928 roku i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 4 kwietnia 1928 roku podpisali akt notarialny w dniu 21 kwietnia 1928 roku z Wójtem gminy Kosów Bolesławem Dmowskim zam. we wsi Dębe Nowe na podstawie, którego gmina Kosów darowała na własność Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie z odpowiedzialnością ograniczoną pod budowę mleczarni część placu po byłej gminnej szkole powszechnej 3624 m2 przy ulicy Pańskiej. Akt notarialny spisany został przez Adama Dzierżanowskiego Notariusza w Sokołowie Podlaskim.

W ciągu kilku lat pobudowany został przez członków Spółdzielni okazały budynek Zakładu Mleczarskiego.

W 1944 roku w czasie działań wojennych budynek mleczarni został całkowicie zburzony.

Po wojnie członkowie Spółdzielni rozpoczęli działalność gospodarczą. Mleko było skupowane i przerabiane na masło w wynajmowanych od rolników pomieszczeniach.

W latach 1951-1952 na miejscu zburzonej mleczarni przy ul. Pańskiej w Kosowie Lackim zbudowano nowy Zakład Mleczarski. Spółdzielnia Mleczarska objęła wówczas skupem mleka całą gminę Kosów Lacki. Zakład nie miał możliwości produkcji wyrobów białkowych co ograniczało skup mleka.

Z dniem 1 października 1954 roku na mocy Uchwały Nr 242/54 Prezydium Rządu majątek Spółdzielni został przejęty przez Skarb Państwa. W miejsce Spółdzielni utworzono Zakład Mleczarski w Kosowie Lackim na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym z podległym Oddziałem Zakładem Produkcyjnym w Sterdyni.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim została reaktywowana na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca 1957 r.

W lipcu 1958 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę nowego Zakładu Mleczarskiego w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej (obecnie Parkowa 2). Pierwszy etap budowy zakończono w grudniu 1962 roku. Produkcję uruchomiono 6 stycznia 1963 roku. Zakład produkował sery dojrzewające i masło. Drugi etap budowy zakończono dwa lata później. Rozpoczęto produkcję odtłuszczonego mleka w proszku.

W okresie ponad 40 letniej pracy Spółdzielnia stale modernizowała i rozbudowywała Zakład Mleczarski. W 1983 roku Spółdzielnia zakupiła od RSP w Kosowie Lackim bazę magazynowo – warsztatową przy ul. Polnej. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych utworzono bazę transportową z warsztatami naprawczymi, stacją paliw, zapleczem socjalnym i magazynowym.

W latach 1983-1984 zrealizowano budowę dużego budynku magazynu technicznego i budynku warsztatowo – socjalnego na terenie Zakładu. W 1984 roku uruchomiono produkcję serków twarogowych w nowo przekazanym do użytkowania budynku twarożkarni o zdolności przerobowej 40.000 litrów mleka na dobę.

W 1990 roku oddano do użytku nowy wydział galanterii. Podjęto produkcję jogurtów, serków smakowych, śmietany i śmietanki. Powiększono magazyny chłodnicze i dojrzewalnie serów. Produkcja serów dojrzewających została zwiększona do 6 ton dziennie.

Spółdzielnia w latach dziewięćdziesiątych realizowała budowę dużej oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap budowy został zakończony 27 grudnia 1996 roku. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza z bardzo dobrym rezultatem około 1000 m3 ścieków na dobę w tym: 200 m3 ścieków komunalnych z miasta.

W 2002 roku zakończono budowę nowej serowni o zdolności przerobowej 72 tyś litrów mleka na dobę. Zaczęto produkcję nowych gatunków serów, w tym sztandarowego obecnie sera Edamer a także serów Baron i Lazzarella. 

Przełom 2002/2003 zaobfitował wprowadzeniem do ciągłej produkcji sera sałatkowego Sorento.
Rozpoczęto wdrażanie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.

Rok 2003 i 2004 to czas intensywnych zmian modernizacyjnych zakładu. Nowoczesna hala odbioru mleka surowego, atestowane urządzenia do obróbki cieplnej, stacja mycia umożliwiają zatwierdzenie zakładu do handlu tj. otwierają okno do sprzedaży produktów na rynki państw tzw. „starej Unii”.

Lata 2006 i 2007 to realizacja długo oczekiwanej inwestycji jaką była budowa nowoczesnej dojrzewalni serów wraz z magazynem ekspedycyjnym. Nowe urządzenia regulujące temperaturę i wilgotność to wstęp do zaawansowanej technologicznie produkcji serów dojrzewających o powtarzalnych cechach smakowo- zapachowych.

Zmiana podejścia do produktów ubocznych w tym serwatki, podyktowana troską o środowisko skutkuje powstaniem w 2008 roku nowego działu zagęszczania serwatki. Powstałe również w 2008 roku urządzenia regeneracji ciepła umożliwiły redukcję kosztów produkcji ,przez co zminimalizowane zostały skutki galopującego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw. Polityka oszczędności zajęła miejsce równorzędne z polityką jakości.

Lata 2009-2011 to czas inwestycji w techniczne zaplecze zakładu, umożliwiające zwiększenie produkcji i redukcję kosztów.

2012 rok to czas powstania drugiej serowni, przez co produkcja serów przekracza już 400 ton w skali miesiąca. Do ciągłej produkcji wprowadzony zostaje nowy gatunek sera Gouda Lacka z Dziurami. Intensywny rozwój techniczno-technologiczny ostatniej dekady plasuje zakład na wysokiej pozycji wśród producentów serów. Rośnie rozpoznawalność marki, rozszerzają się rynki zbytu. Troska o klienta i produkty najwyższej jakości to główny cel naszej pracy.

 

 

  Intensywny rozwój zakładu nastąpił po roku 2016. Mimo trwającego prawie dwa lata największego w dotychczasowej historii polskiego mleczarstwa kryzysu podjęto decyzję o modernizacji zakładu przy wsparciu środków unijnych z ARiMR.  W tym roku dokończono duży remont zakładowej oczyszczalni ścieków, która po rozbudowie pozwala przyjąć i oczyścić 1500 m sześć. ścieków na dobę. W połowie roku razem z powiatowymi dożynkami zorganizowano w Kosowie Lackim Jubileuszowe Obchody 90-cio lecia Spółdzielni. Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk odebrał z rąk wicemarszałka województwa mazowieckiego  pamiątkowy medal Pro Masovia za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego.

  W roku 2017 dokupiono od pracowników Spółdzielni przylegający do zakładu pas gruntu o pow. ok. 4 ha. Zakup ten otworzył nowe możliwości rozwojowe zakładu.  W tym też roku złożono wniosek o budowę magazynu nabiałowego o pow. ponad 2000 m kw. Budowę rozpoczęto wiosną 2018 roku, a ukończono jesienią tego samego roku. Wybudowano nowoczesny magazyn o najwyższych standardach technologicznych i sanitarnych, który zabezpiecza zakład w powierzchnie magazynowo- produkcyjne na wiele lat. Magazyn sera dojrzewającego zlokalizowany w jednym miejscu pozwolił przyspieszyć i ułatwić proces załadunku towaru. W tym samy roku rozpoczęto od podstaw budowę nowej tankowni mleka. Posadowiono łącznie 11 nowych tanko-silosów do mleka i serwatki zwiększając powierzchnię magazynów surowców płynnych. Nowe rozwiązania technologiczne zastosowane w tankowni sytuują Spółdzielnie w czołówce nowatorskich rozwiązań technologicznych.
  W ramach kolejnego wniosku zaplanowano zakup linii do tarcia i plasterkowania sera w nowych powierzchniach magazynowych. Zaplanowano także budowę nowoczesnej kotłowni gazowej wraz z silnikiem kogeneracyjnym. Zaplanowane inwestycje winny zostać zrealizowane w latach 2019-2021.

  Rok 2020 stał pod znakiem pandemii. Świat zmagał się z wirusem Covid-19. W początkowym okresie nastąpiły duże zawirowania w handlu, szczególnie w handlu zagranicznym oraz w wewnętrznym rynku gastronomii i HoReCa. Mimo trwającego cały rok kryzysu i ogłaszanych ograniczeń w handlu, w roku 2020 dostarczono do Spółdzielni w ramach realizowania kolejnego wniosku z dofinansowaniem ARiMR szereg maszyn i kompletnych linii produkcyjnych, i tak zamontowano:
– analizator BacSomatic do jednoczesnego badania OLD i komórek somatycznych w mleku świeżym,
– wirówkę do mleka tzw. Baktofugę,
– linię do pakowania twarogu marki ULMA,
– linię do pakowania sera marki FERRARI SYSTEM,
– linię do konfekcjonowania sera marki ULMA,
– oraz półautomatyczną solownię do załadunku i rozładunku świeżego sera.
Nowoczesne linie i maszyny pozwoliły przyspieszyć proces pakowania sera i twarogu, a linia do konfekcjonowania sera w plastry pozwoliła częściowo uniezależnić się od usługowego konfekcjonowania sera w prywatnym podmiocie. Była też odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie rynku na sery konfekcjonowane.  Zakupione linie są nowoczesne, z dużą automatyzacją i robotyzacją procesów pakowania.
W roku 2020 osiągnięto najwyższy w historii Spółdzielni skup mleka.

  W kolejnym etapie inwestowania w Spółdzielnię, przy wykorzystaniu środków unijnych, wiosną 2021 roku przystąpiono do budowy nowoczesnej kotłowni gazowej wraz z silnikiem kogeneracyjnym służącym do jednoczesnego wytwarzania prądu i ciepła. Tę nowoczesną inwestycję wymusiły na zakładzie ciągłe obostrzenia środowiskowe oraz wzrastające koszty energii elektrycznej i koszty utrzymania starej kotłowni węglowej. Wraz z budową kotłowni uporządkowana zostanie i dostosowana do potrzeb zakładu stara, nieremontowana od lat infrastruktura służąca do przesyłania pary i wody.
Ze względu na długi czas trwania pandemii i znaczne spowolnienie gospodarki, przed dużym wyzwaniem nadal stał handel, w szczególności handel i transport międzynarodowy. Liczne obostrzenia utrudniały pracę. Jak podkreślał Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk, dzięki wczesnym reakcjom Spółdzielni na stosowanie się do zalecanych obostrzeń udało się uniknąć braków kadrowych, a wszelkie procesy przedsiębiorstwa zostały zabezpieczone. Mimo zaistniałych przeciwności , Spółdzielnia kontynuowała realizację zaplanowanych inwestycji tj.:
-budowa kogeneracji
-budowa kotłowni parowej zasilanej paliwem gazowym LNG
-budowa nowej linii serowarskiej
-zautomatyzowanie solowni
-chiller- chłodzenie wody lodowej
-współpraca marketingowa z KOWR
Zrealizowane inwestycje dają większe możliwości działania w tak niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dotyczy to przede wszystkim pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki nowej serowni zwiększy się produkcja sera żółtego w gramaturze ok. 3kg. Zautomatyzowana solownia przyspiesza proces solenia oraz znacznie odciąża pracowników. Wszystkie realizowane inwestycje w latach 2020-2021 są wymuszone potrzebą ciągłego optymalizowania kosztów funkcjonowania Spółdzielni. Lata te, mimo ciągle szalejącego w kraju i na świecie kryzysu związanego z pandemią, należy zaliczyć dla Spółdzielni jako bardzo udane. Po raz pierwszy wprowadzono do produkcji ser długodojrzewający ( powyżej 6 m-cy ) o nazwie Magnal Old.
Szczególnym wyróżnieniem w 2021 roku dla OSM w Kosowie Lackim było przyznanie nagrody „Symbol Dobrego Smaku 2021”. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla firm, które w swojej branży funkcjonują najlepiej oraz znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski.

  W roku 2022 z sukcesem zakończono rozpoczęte w ubiegłych latach inwestycje. Ruszyła nowa linia serowarska i rozpoczęto produkcję serów w euroblokach, blokach o gramaturze 15 kg, na które jest największe zapotrzebowanie. Nie sposób przecenić wagi tej inwestycji. Kupiona od syndyka z upadłej ROTR Rypin linia o możliwości przerobu do 200 tys. litrów na dobę, po gruntownej modernizacji zabezpiecza Spółdzielnię w zdolności produkcji serów  na najbliższe 20 lat. Po modernizacji to jedna z nowocześniejszych linii w kraju.  Wartość inwestycji to ok. 6 mln złotych.
  Zakończono budowę kotłowni parowej gazowej wraz z kogeneracją i magistralą przesyłową. Wartość inwestycji to kwota ponad 6 mln złotych i co warto podkreślić w 50% dofinansowana ze środków unijnych. Nowo powstała kotłownia pozwala na uniezależnienie się od jednego rodzaju surowca energetycznego. W obecnej i zarazem trudnej sytuacji energetycznej niezwykle istotne jest posiadanie alternatywnych rozwiązań pozyskiwania energii. Realizacja tej inwestycji pozwala Spółdzielni dywersyfikować źródła paliwa w zależności od ich cen rynkowych i kapitanie sprawdza się w okresie obecnego kryzysu energetycznego.
  Kolejną inwestycją którą zrealizowano w roku 2022 to budowa nowego budynku stacji paliw, modernizacja przyległego do niej terenu oraz rozbudowa magazynu paszowego. Łączna wartość tych inwestycji to kwota 2 mln złotych. Rozbudowany magazyn paszowy lepiej zabezpiecza rolników w pasze i dodatki do produkcji mleka. Zarząd OSM w Kosowie Lackim rozważa dalsze inwestycje. Jak przyznaje Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk, istnieje potrzeba zrobienia nowej maszynowi chłodniczej amoniakalnej.
  Podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego, który odbył się w dniach 19-21 września 2022 roku w Łochowie, OSM w Kosowie Lackim otrzymała zaszczytny tytuł „EKOinwestor 2022 w Przemyśle Spożywczym” za budowę kotłowni parowej gazowej z magistralą przesyłową oraz budowę kogeneracji o mocy 528 kWh. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk. NFOŚ taką nagrodę wręcza raz w roku,  jednemu podmiotowi z branży spożywczej.
  Do oferty sprzedażowej OSM Kosów dołączyły nowe produkty, sery podpuszczkowe niedojrzewające z przyprawami: Jędrula z czarnuszką oraz Jędrula z pomidorami, czosnkiem i bazylią. Jedna z nowości Spółdzielni- ser Jędrula z pomidorami, czosnkiem i bazylią uzyskał brązowy medal w kategorii „ser do sałatki” w Konkursie Good Cheese 2022. Natomiast ser długodojrzewający Magnal Old otrzymał srebrny medal w kategorii „ser twardy na deskę serów”.
  Mimo wciąż niestabilnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej na świecie oraz nieustępliwych skutkach wojny na Ukrainie, które dotkliwie odczuwamy w formie wzrostu cen, rok 2022 dla Spółdzielni określa się jako dobry.  Spółdzielnia w roku 2022 aktywnie włączyła się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Zakupiono wyposażone apteczki dla żołnierzy walczących na foncie, pomagano instytucjom i osobom fizycznym w przetrwaniu skutków wojny.

Statut Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim

Kontakt

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOSOWIE LACKIM

INFORMACJE

Adres

Ul. Parkowa 2,
08-330 KOSÓW LACKI

DZIAŁ HANDLU

Telefon

+48 25 787 91 69 w. 116, 117, 137

Fax

+48 25 740 71 27

SEKRETARIAT

Telefon

+48 25 787 90 88

E-mail

sekretariat@osmkosow.pl

DZIAŁ SKUPU

Kierownik

+48 25 787 92 93

E-mail

skup@osmkosow.pl

Instruktorzy

+48 25 787 92 93 w.104