+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

„Automatyzacja i robotyzacja branży mleczarskiej – wyzwanie czy niezbędny wymóg?” – między innymi temu zagadnieniu uwagę poświęcili uczestnicy XXV, jubileuszowego Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka. Techmilk 2024”. Perspektywę OSM w Kosowie Lackim, producenta wyrobów mleczarskich w Polsce, we wspomnianych kwestiach zaprezentował Andrzej Minarczuk – Prezes Zarządu firmy. 


Tegoroczna edycja TECHMILK-u, seminarium organizowanego przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyła się w dn. 21 – 23 lutego br. w Mikołajkach. Andrzej Minarczuk- Prezes Zarządu OSM Kosów Lacki, wziął udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego przedstawiciele branży debatowali nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w produkcji nabiału.
– Inwestycje w automatyzację oraz robotyzacje to kluczowe kierunki rozwoju również dla małych i średnich firm. Realizacja tych założeń jest obecnie kluczowymi kierunkami rozwoju Spółdzielni. Bazując na przyszłych pieniądzach z KPO Spółdzielnia uwzględnia potrzebę ciągłego doskonalenia procesów, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu przetwórstwa mleka na środowisko naturalne. Oczywiście łatwiej tą politykę prowadzić dużym podmiotom jednak i te średniej wielkości musza sprostać tym wyzwaniom. – komentuje Andrzej Minarczuk.  

 
W trakcie wspomnianej debaty poruszono ponadto kwestie kurczącego się polskiego rynku pracy, stopnia zaawansowania rodzimego przemysłu 4.0, najnowocześniejszych technologii, w tym sztucznej inteligencji oraz przyszłości rodzimych mleczarni. Nie zabrakło także tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, czy obszarami, w których robotyzacja nie jest w stanie zastąpić pracy człowieka.


Gospodarzem konferencji TECHMILK 2024 była Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności UWM. Udział Spółdzielni w Kosowie Lackim w tym prestiżowym wydarzeniu – w towarzystwie Prezesów największych firm mleczarskich w Polsce tj. Mlekpolu i Polmleku – jest wyrazem docenienia dynamicznego rozwoju firmy oraz zaangażowania Prezesa Minarczuk w sprawy mleczarstwa.