+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

25 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, podczas którego podsumowano 2022 rok. Udział wzięli Delegaci, zaproszeni Goście, Zarząd oraz Pracownicy.

Po trudnym okresie pandemii, gdy optymistycznie zaczęto starać się wracać do normalności, nadszedł kolejny kryzys. Trwająca nieustannie wojna na Ukrainie spowodowała, że sytuacja w przetwórstwie mleka stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Trwający od początku 2022 roku drastyczny wzrost cen paliw, energii i surowców wymuszał racjonalne korzystanie z własnych źródeł energii. Spółdzielnia w Kosowie Lackim z sukcesem zakończyła 2022 rok, przy rekordowej liczbie wykonanych inwestycji, przyzwoitym zysku i historycznie wysokiej cenie mleka dla dostawców.
W roku 2022 zrealizowano:

 • Nową linię serowarską – rozpoczęto produkcję serów w euroblokach, na które jest największe zapotrzebowanie. Kupiona od syndyka z upadłej ROTR Rypin linia o możliwości przerobu do 200 tys. litrów na dobę, po gruntownej modernizacji zabezpiecza Spółdzielnię w zdolności produkcji serów  na najbliższe 20 lat. Po modernizacji to jedna z nowocześniejszych linii w kraju.
 • Kotłownię parową zasilaną paliwem gazowym LNG – nowo powstała kotłownia pozwala na uniezależnienie się od jednego rodzaju surowca energetycznego. Realizacja tej inwestycji umożliwia Spółdzielni dywersyfikowanie źródła paliwa w zależności od ich cen rynkowych i kapitalnie sprawdza się w okresie obecnego kryzysu energetycznego.
 • Kogenerację – dzięki wykorzystaniu skroplonego gazu ziemnego, kogeneracja zapewnia Spółdzielni zasilanie o mocy 528 kWh oraz źródło ciepła.
 • Utwardzenie placu przy kotłowni i kogeneracji.
 • Linię pasteryzująco-wirującą do serwatki.
 • Rozbudowę i modernizację magazynu paszowego.
 • Budowę nowego budynku stacji paliw wraz z modernizacją przyległego do niej terenu.
 • Zakup i montaż urządzenia do odzysku chłodu z mleka na serowni.
 • Zakup i montaż fotowoltaiki.
 • Zakup samochodu dostawczego marki IVECO.
 • Zakup samochodu osobowego Toyota Corolla do użytku służbowego dla Przedstawiciela Handlowego.

Sprawozdanie z realizacji zadań w 2022 roku w formie prezentacji omówił Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk. Wskazał, iż Zarząd OSM w Kosowie Lackim rozważa dalsze inwestycje, ale tylko przy wsparciu środkami unijnymi. Jak przyznaje Prezes Zarządu OSM w Kosowie Lackim Pan Andrzej Minarczuk, istnieje pilna potrzeba wykonania nowej maszynowi chłodniczej.

Podczas corocznego Zebrania obecny był również Prezes KZSM Pan Waldemar Broś, który w swoim wystąpieniu nakreślił obecną sytuację w Polskim Mleczarstwie zarazem podsumowując miniony rok. Zapewnił, że będzie nieustannie monitorował rynek mleczarski i podejmował adekwatne działania na rzecz Rolników i Spółdzielni.

Głos zabrali również Redaktor Pan Krzysztof Wróblewski, który od wielu, wielu lat jest obecny  na Walnych Zebraniach Przedstawicieli OSM w Kosowie Lackim, dziękując za dotychczasowe lata współpracy. Redaktor Naczelny Tygodnika Poradnika Rolniczego Pan  Paweł Kuroczycki, odniósł się do sygnałów docierających ze strony czytelników TPR na temat obecnych problemów gospodarczo-ekonomicznych. Zaznaczył, że kryzys dotyka wszystkie branże, w tym także redakcje dziennikarskie.

Szczególnym wyróżnieniem dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim w 2022r. jest przyznanie tytułu „EKOinwestor 2022 w Przemyśle Spożywczym” za budowę kotłowni parowej gazowej z magistralą przesyłową oraz kogeneracji o mocy 528 kWh. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego w Łochowie. Uznaniem cieszyły się również produkty OSM Kosów. Certyfikat „Doceń Polskie- Top Produkt”– otrzymał Ser Jubilat Wędzony oraz Ser dojrzewający Pro-zdrowotny. Jedna z nowości Spółdzielni- ser Jędrula z pomidorami, czosnkiem i bazylią uzyskał brązowy medal w kategorii „ser do sałatki” w Konkursie „ Good Cheese 2022”. Natomiast ser długodojrzewający Magnal Old otrzymał srebrny medal w kategorii „ser twardy na deskę serów”.

Mimo wielu przeciwności oraz nieustępliwych skutków wojny na Ukrainie, które dotkliwie odczuwamy w formie wzrostu cen, rok 2022 dla Spółdzielni określa się jako dobry.  Spółdzielnia w roku 2022 aktywnie włączyła się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Zakupiono wyposażone apteczki dla żołnierzy walczących na foncie, pomagano instytucjom i osobom fizycznym w przetrwaniu skutków wojny.

Jak podkreślił podczas spotkania Prezes Zarządu Pan Andrzej Minarczuk „Nie robimy nerwowych ruchów, staramy się utrzymać jak najkorzystniejszą cenę mleka”.

Przedstawiciele OSM w Kosowie Lackim jednogłośnie przyznali absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Minarczukowi oraz Wiceprezesowi ds. Technicznych Mikołajowi Żdanukowi.

Serdecznie gratulujemy!