+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

8 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim. Udział wzięli Delegaci, zaproszeni Goście, Zarząd oraz Pracownicy.

Podczas spotkania podsumowano prowadzone działania oraz omówiono trudności, z którymi Spółdzielnia musiała się zmagać w 2021 roku.

Ze względu na długi czas trwania pandemii i znaczne spowolnienie gospodarki, przed dużym wyzwaniem nadal stał handel, w szczególności handel i transport międzynarodowy. Liczne obostrzenia utrudniały pracę. Jak podkreślał Pan Prezes Andrzej Minarczuk, dzięki wczesnym reakcjom Spółdzielni na stosowanie się do zalecanych obostrzeń udało się uniknąć braków kadrowych, a wszelkie procesy przedsiębiorstwa zostały zabezpieczone.
Mimo zaistniałych przeciwności , Spółdzielnia realizowała wiele inwestycji tj.:

budowa kogeneracji
budowa kotłowni parowej zasilanej paliwem gazowym LNG
budowa nowej linii serowarskiej
zautomatyzowanie solowni
chiller- chłodzenie wody lodowej
współpraca marketingowa z KOWR
Zrealizowane inwestycje dają większe możliwości działania w tak niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dotyczy to przede wszystkim pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki nowej serowni zwiększy się produkcja sera żółtego w gramaturze ok. 3kg. Zautomatyzowana solownia przyspiesza proces solenia oraz znacznie odciąża pracowników.

Szczególny wyróżnieniem dla OSM w Kosowie Lackim jest przyznanie nagrody „Symbol Dobrego Smaku 2021”. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla firm, które w swojej branży funkcjonują najlepiej oraz znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski.

Podczas zebrania głos zabrał Pan Krzysztof Wróblewski- Redaktor Naczelny Tygodnika Poradnika Rolniczego, który szczególnie zwrócił się do rolników, zaznaczając jakie wyzwania mogą ich czekać w najbliższym czasie. Poruszył temat pakietu inicjatyw politycznych dotyczących aspektów ekologicznych.

Mimo trudnego czasu zrealizowano zamierzone cele oraz opracowano plan kolejnych inwestycji, a rok zakończono z zadowalającym rezultatem.
Przedstawiciele OSM w Kosowie Lackim jednogłośnie przyznali absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Minarczukowi oraz Wiceprezesowi ds. Technicznych Mikołajowi Żdanukowi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.